Abonelik
10.06.2019
244,337 Görüntülenme

TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ ABONELİK HİZMETLERİ


VERİ ABONELİĞİ

Veri Aboneliği Düzey_1 ve Düzey_2 olmak üzere iki farklı model ile hizmet sunmaktadır.

 

 

 Veri Abonelik Tipi

PDF TÜRÜ / FİHRİST İÇERİĞİ

2022 Yılı

HİZMET SUNUŞ ŞEKLİ

1

Düzey_1

Standart Elektronik Gazete Veri Aboneliği (Yıllık) 

Not_1: 2022 yılında 252 iş günü vardır. 252 işg x 180 TL = 45.360 TL

Not_2: Bir ilan için ödenecek muhtemel tutar: 45.360 TL / 765.000 ilan sayısı = 0,059 TL

Aranamaz-Resim (non-searchable) PDF / TSM – TSM No – Unvan1 – Unvan2 – İlan Türü – Yayın Tarihi – Sayısı – Baş Sayfa – Son Sayfa – Bağlı İlan – Bağlı İlan Sicil No

45.360 TL

WEB SERVİS

2

Düzey_2

Detaylı Elektronik Gazete Veri Aboneliği (Yıllık) 

Not_1: 2022 yılında 252 iş günü vardır. 252 işg x 500 TL = 126.000 TL

Not_2: Bir ilan için ödenecek muhtemel tutar: 126.000 TL / 765.000 ilan sayısı = 0,165 TL

Aranabilir (searchable) PDF (finansal tablolar hariç) / TSM – TSM No – Unvan1 – Unvan2 – İlan Türü – Yayın Tarihi – Sayısı – Baş Sayfa – Son Sayfa – Bağlı İlan – Bağlı İlan Sicil No – Çoklu İlan Türü -  MERSİS No – Kuruluşlar için Adres – AŞ ve LŞ Kuruluşlar için Sermaye

126.000 TL

WEB SERVİS

 

Veri Aboneliği İlan Tür Bilgisine İlişkin Önemli Uyarı:
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun 56 ncı maddesinin (m) bendine dayanılarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından tatil günleri dışında her gün Ankara'da çıkarılmaktadır. Gazetede yayımlanacak ilanlar kod cetveli esas alınarak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Müdürlüğü personelince ilanların takibi ve tasnifi amacıyla bilgisayara kaydedilmektedir. Kayıt esnasında çeşitli nedenlerle kodlama hatası olabilmektedir. Dolayısıyla Gazetede yayımlanan ilan metni esas kabul edilmeli ve türün ilanla uyumlu olup olmadığı kontrol edilmelidir. İlan metni esas alınarak işlem tesis edilmesi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 37 nci maddesi çerçevesinde görünüşe güven ilkesi ile korunmaktadır. Bu itibarla, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, ilan incelenmeden salt ilan türü esas alınarak tesis edilecek işlemler nedeniyle doğacak ihtilaflar sonucunda oluşacak zararlardan sorumlu olmayacaktır.

Abonelik süreci,  aşağıdaki formun abonelik ücretinin tamamının yatırıldığını gösteren banka dekontu ile birlikte ttsgmd@tobb.org.tr e-posta adresi ile Müdürlüğümüz adresine (ıslak imzalı olarak) iletilmesi halinde başlatılmış olacaktır.

 

Abonelik Formu için lütfen tıklayınız.

  

Elektronik Gazete: Günlük olarak yayımlanan gazete, PDF formatında (yaklaşık 1000 sayfadan oluşur) ilan türlerini de içerecek şekilde fihristli (düzey_1 fihristi) olarak (fihrist excell dosyası olacaktır. İçerdiği bilgi: sıra no, tsm no, ticaret unvanı, ticaret sicili müdürlüğü, Gazete tarihi, sayısı, ilanın yayımlandığı baş sayfa ve son sayfa, ilanın türü) CD’ye kaydedilmek suretiyle kargo ile veya web transfer yöntemleri ile talep sahiplerine gönderilecektir. 2022 yılı ücreti 250 ₺’dir.

Elektronik gazete talebi, ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu ile birlikte ttsgmd@tobb.org.tr e-posta adresine iletilmelidir.

 

Banka Şubesi

Hesap Numarası

Açıklama

AKBANK BAKANLIKLAR ŞUBESİ

TR510004600153888000069075

Abone Bedeli / Elektronik Gazete Talebi