Müdürlüğümüz
13.09.2019
  • HAKKIMIZDA
91,317 Görüntülenme

TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Müdürlüğümüz, TOBB Bilgi Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyetlerini sürdürmektedir.

Müdürlüğümüze 2019 yılında ticaret ve sanayi odaları ile ticaret odaları bünyesinde faaliyet gösteren 238 adet ticaret sicili müdürlüğünden, mahkemeler ve ilgili resmi makamlardan Gazetede yayınlanmak üzere ayda ortalama 57.879 adet, günde ortalama 2.789 adet olmak üzere toplam 694.427 adet ilan gönderilmiştir. Müdürlüğümüze 2019 yılı içerisinde intikal eden ilanlar, günlük ortalama 948 sayfa ve toplam 235.976 sayfa basılmak suretiyle Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayınlanmıştır.

Hizmet alıcılarımız tarafından Gazetede yayımlanan ilanlar, tescil, yayım işlemleri ve mevzuat ile ilgili sorulara ilişkin yıllık ortalama 50.000 adet telefon destek hizmeti verilmiş ve ayrıca Müdürlüğümüzün elektronik posta adresine (ttsgmd@tobb.org.tr) gönderilen 3.174 elektronik postaya aynı gün içerisinde cevap verilmiştir.