Ücret İadesi
13.09.2019
 • GENEL BİLGİLER
63,373 Görüntülenme

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ilan yayım ücretlerinin yatırıldığı banka hesap numaralarına ilan yayım bedeli dışında sehven havale yapılması ya da ilan yayım bedelinin sehven fazla yatırılması halinde aşağıda yer alan formun eksiksiz doldurularak, banka dekontuyla birlikte, Müdürlüğümüzün Dumlupınar Bulvarı No:252 (Eskişehir Yolu 9. Km) 06530 Ankara adresine posta/kurye vasıtasıyla gönderilmesi ve (0 312) 218 23 77 –218 23 72 – 218 23 45  numaralı telefondan işlemin takip edilmesi gerekmektedir. Talep edilen ücret iadesi talebin doğru olması halinde iadesi istenen kişi ya da kurumun belirtmiş olduğu hesabın IBAN numarasına yaklaşık bir hafta içerisinde iade edilmektedir.

 

Form için lütfen tıklayınız.

 

İade talebinin gerçekleşebilmesi için aşağıdaki açıklamalara önemle dikkat edilmesi gerekmektedir:

1. Ücret iadesinin yapılması istenen kişinin,

    a). Gerçek kişi olması ve Banka Hesabının bulunması durumunda,

            i. Adı – Soyadı

            ii. Doğum Yeri ve Tarihi (gün/ay/yıl)

            iii. Gerçek kişiye ait iadenin istendiği hesabın IBAN numarası

    b) Gerçek kişi olması ve banka hesabı bulunmayarak iadenin bankaya açığa istenmesi durumunda,

            i. Adı

            ii. Soyadı

            iii. TC Kimlik Numarası

            iv. Ana Adı

            v. Baba Adı

    c) Tüzel kişi olması durumunda,

            i. Ticaret Unvanı,

            ii. Tüzel kişiye ait iadenin istendiği hesabın IBAN numarası

forma yazılmalıdır.


Havaleyi gösteren banka dekontunda şirket unvanının yer alması halinde, ücret iadesinin şirketin veya şirket ortaklarının birisinin veya şirket temsilcilerinden birisinin banka hesabına istenmesi gerekmektedir.

Havaleyi gösteren banka dekontunda şirket temsilcilerinden birisinin adı yer alması halinde ise iade şirketin hesabına istenebileceği gibi havaleyi gerçekleştiren şahsın hesabına da istenebilir.

NOT: Lütfen Formu hazırlarken gerçek kişi veya tüzel kişi alanlarından sadece birini doldurunuz.

 1. İadenin istendiği banka adı açık bir şekilde yazılmalıdır.
 2. İadenin istendiği bankanın şubesinin adı açık bir şekilde yazılmalıdır.
 3. İadesi istenen tutar rakam ile yazılmalıdır.
 4. Havale işlemini gerçekleştiren gerçek/tüzel kişinin telefon ve adres bilgileri açık bir şekilde yazılmalıdır.
 5. Havale işlemini sehven gerçekleştiren gerçek kişi ise adı ve soyadı; ticari işletme ise ticaret ünvanı açık bir şekilde yazılmalıdır.
 6. Havale işleminin yapıldığı tarih saat, gün, ay, yıl olarak yazılmalıdır.
 7. Havalenin TOBB’un hangi banka hesabına yapıldığı banka ve şube adı ile hesap numarası gösterilmek suretiyle yazılmalıdır.
 8. TOBB hesabına havale edilen tutar rakam ile yazılmalıdır.
 9. İadenin talep edildiği tarih gün, ay, yıl olarak yazılmalıdır
 10. Sehven havale edilen tutarın hangi sebepten ötürü gerçekleştiği kısa ve açık bir şekilde yazılmalıdır.
 11. Ticari işletmenin kayıtlı olduğu ticaret sicili müdürlüğünün adı yazılmalıdır. Havaleyi yapan gerçek ya da tüzel kişi ticaret sicili müdürlüğüne kayıtlı değilse havale işleminin yapıldığı bölgede faaliyet gösteren ticaret sicili müdürlüğünün adı yazılmalıdır.
 12. Açıklama kısmında belirtilen hususun doğru olduğunu gösteren ticaret sicili müdürünün imzası ve kaşesi ile onay tarihi gün, ay, yıl olarak yazılmalıdır.
 13. Sehven fazla havale edilen tutarların iade edilebilmesi için ilan metninin yayımlanmak üzere Gazete Müdürlüğüne intikal etmiş olması gerekmektedir.

NOT: Hesaplarımıza aynı tarihte birden fazla ödeme yapılması halinde bu ödemelere ilişkin banka dekontlarının da form ekinde Müdürlüğümüze gönderilmesi gerekmektedir.